نتایج جستجو برای عبارت :

Catch me if you can girls generation

Artist: SNSD | Music Name: Oh | Genre: Pop | Released: 2010 | Album: Oh | Girls Generation – Oh (Original Mix and Remix)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: اه | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی
دانلود آهنگ کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (اه) Oh (به همراه ریمیکس Remix)
ادامه مطلب
Artist: SNSD | Music Name: The Boys | Genre: Pop | Released: 2011 | Album: The Boys | Girls Generation (SNSD) – TheBoys (Original Mix and Remix)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: پسر ها | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: کره جنوبی
دانلود آهنگ کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (پسرها) The-Boys (به همراه ریمیکس Remix)
ادامه مطلب
Artist: SNSD| Music Name:Oh | Genre: Pop| Released: 2010 |Album:Oh | Girls Generation - Oh (Original Mix and Remix)

هنرمند:گر جنریشن | نام موزیک:اه| سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی
دانلود آهنگ کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (اه) Oh (به همراه ریمیکس Remix)Artist: SNSD| Music Name:Oh | Genre: Pop| Released: 2010 |Album:Oh | Girls Generation - Oh (Original Mix and Remix)

هنرمند:گر جنریشن | نام موزیک:اه| سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی
دانلود آهنگ کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (اه) Oh (به همراه ریمیک
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Paparazzi|Genre: Pop|Released: 2012|Album:Girls amp; Peace|Girls Generation -Paparazzi (Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک:پاپ آرزی|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2012|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (پاپ آرزی)Paparazzi
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Paparazzi|Genre: Pop|Released: 2012|Album:Girls amp; Peace|Girls Generation -Paparazzi(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک:پاپ آرزی|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2012|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generati
زیرنویس فارسی موزیک ویدئوهای SNSD یا Girls Generation
 
ترجمه اختصاصی کانال تلگرامی kpop1mv@ کپی ممنوع فقط با لینک ما اجازه انتشار دارین
 زیرنویس فارسی SNSD Bad Girls
 
 زیرنویس فارسی SNSD Baby Baby
 
زیرنویس فارسی SNSD Cabi Song
 
زیرنویس فارسی SNSD HA HA HA
 
زیرنویس فارسی SNSD Into The New World
 
زیرنویس فارسی SNSD Girls Generation
 
زیرنویس فارسی SNSD Beautiful girls
 
زیرنویس فارسیSNSD FT Super Junior SEOUL
 
 زیرنویس فارسی SNSD Visaul Dreams
 
 مرجع زیرنویس و فان کیپاپ
Artist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: POPPOP | Genre: Electropo/lrm;Dance-pop| Released: 2012 | Album:Visual Dreams (POP! POP!)| Girls' Generation SNSD - POP (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: پاپ پاپ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (پاپ پاپ) POPPOPArtist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: POPPOP | Genre: Electropo/lrm;Dance-pop| Released: 2012 | Album:Visual Dreams (POP! POP!)| Girls' Generation SNSD - POP (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: پاپ پاپ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کره جنوبی
Artist:Girls Generation (SNSD|Music Name:Holiday|Genre: Pop|Released: 2017|Album: Holiday Night|SNSD -Holiday (Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک:تعطیلات|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2017|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generation با نام (تعطیلات)Holiday
Artist:Girls Generation (SNSD|Music Name:Holiday|Genre: Pop|Released: 2017|Album: Holiday Night|SNSD -Holiday (Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک:تعطیلات|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2017|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (تعطیلات)Holiday

د
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Love amp; Girls|Genre: Pop|Released: 2013|Album: Love amp; Peace|Girls Generation - Love amp; Girls(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: عشق و دختران|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2013|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (عشق و دختران)Love amp; Girls
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Love amp; Girls|Genre: Pop|Released: 2013|Album: Love amp; Peace|Girls Generation -Love amp; Girls(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: عشق و دختران|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2013|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کر
Artist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: I Got a Boy | Genre: Pop | Released: 2013 | Album: I Got a Boy | SNSD – I Got a Boy (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: من یک پسر هستم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (من یک پسر هستم) I Got a Boy
ادامه مطلب
Artist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: My oh My | Genre: Electropo/lrm;Dance-pop| Released: 2013 | Album:Love amp; Peace| Girls' Generation SNSD - My oh My (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: مای او مای | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (مای او مای) My oh MyArtist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: My oh My | Genre: Electropo/lrm;Dance-pop| Released: 2013 | Album:Love amp; Peace| Girls' Generation SNSD - My oh My (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: مای او مای | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره
هنرمند: گر جنریشن | گروه دختر کره جنوبی | سبک: پاپ دنس و الکترو پاپ | تاریخ انتشار: از شروع فعالیت تاکنون | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو های کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) از شروع فعالیت تاکنون
گر جنریشن [ هانگول :소녀시대 (آوایی: سونیوشیده)؛ انگلیسی: Girls' Generation (آوایی: گر جنریشن)] که به اس ان اس دی نیز معروف است، یک گروه دختر بسیار موفق اهل کره جنوبی می باشد. این گروه توسط اس. ام. اینترتینمنت پایه گذاری شده و دارای هشت عضو به نام های
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Oh|Genre: Pop|Released: 2010|Girls Generation -Oh(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: اوه|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2010|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (اوه)OhArtist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Oh|Genre: Pop|Released: 2010|Girls Generation -Oh(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: اوه|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2010|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (اوه)Oh
لینک مستقیم**لینک کمکی
Artist:Girls Generation (SNSD|Music Name: All Night|Genre: Pop|Released: 2017|Album: Holiday Night|Girls Generation -All Night(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: تمام شب|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2017|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (تمام شب)All Night
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:All Night|Genre: Pop|Released: 2017|Album: Holiday Night|Girls Generation -All Night(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: تمام شب|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2017|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نا
Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Oh|Genre: Pop|Released: 2010|Girls Generation -Oh(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: اوه|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2010|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (اوه)Oh

Artist:Girls Generation (SNSD)|Music Name:Oh|Genre: Pop|Released: 2010|Girls Generation -Oh(Music Video)

هنرمند:گر جنریشن|نام موزیک: اوه|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 2010|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن)Girls Generationبا نام (اوه)Oh
لینک مستقیم**لینک کمکی
Artist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: Oh!GG | Genre: Pop | Released: 20 | SNSD - Oh!GG (Music Video)


هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: او جی جی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (او جی جی) Oh!GGArtist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: Oh!GG | Genre: Pop | Released: 20 | SNSD - Oh!GG (Music Video)


هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: او جی جی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (او جی جی) O
Artist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: I Got a Boy | Genre: Pop | Released: 2013 | Album: I Got a Boy | SNSD - I Got a Boy (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: من یک پسر هستم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (من یک پسر هستم) I Got a BoyArtist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: I Got a Boy | Genre: Pop | Released: 2013 | Album: I Got a Boy | SNSD - I Got a Boy (Music Video)

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: من یک پسر هستم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک وید
Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Music Name: As You Wish | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: As You Wish | Wjsn (Cosmic Girls) – As You Wish (Music Video)

هنرمند: میک گر | نام موزیک: از یو ویش | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره ای
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (میک گر) Cosmic Girls با نام (از یو ویش) As You Wish
ادامه مطلب
Artist: Brave Girls | Music Name: Chi Mat Ba Ram | Genre: Pop | Released: 2021 | Album: Summer Queen | Brave Girls - Chi Mat Ba Ram (Music Video)
پیشنهاد میشه این گروه 4 نفره نیست بیشتر از این ها هستن. به عکس زیر دقت کنید.

هنرمند: بریو گر | نام موزیک: چی مت با رام | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2021 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بریو گر) Brave Girls با نام (چی مت با رام) Chi Mat Ba Ram
ادامه مطلب
Artist: E-girls | Music Name: Mr.Snowman | Genre: Pop | Released: 2014 | Album: E-Girls - Snowman | E-Girls - Snowman Music Video
دقت کنید دوستان موزیک ویدیو ژاپنی هستش . پیشنهاد میکنم.
هر موزیک ویدیوی رو که دانلود میکنید فکر نکنید کره ای هستش . دقت کنید. زبان کره ای با ژاپنی فرق میکنه.
هنرمند: ای-گر | نام موزیک: آقای مرد برفی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: ژاپن
دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (ای-گر) E-girls با نام (آقای مرد برفی) Mr.Snowman
ادامه مطلب
Artist: Brave Girls | Music Name: Rollin | Genre: Pop | Released: 2017 | Brave Girls - Rollin (Music Video)
قابل توجه کسانی که فکر میکنن این گروه 4 نفره هستش برید موزیک ویدیو پاشنه بلند high heels این گروه رو نگاه کنید می بینید که بیشتر از 4 نفر هستن.
پیشنهاد میشه
هنرمند: بریو گر | نام موزیک: رولین | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بریو گر) Brave Girls با نام (رولین) Rollin
ادامه مطلب
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">
فایل صوتی بیست و سوم
 دکتر پیمان سلامتی
متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی
۱۶ خرداد ماه ۱۴۰
Artist: Brave Girls & Ateez & Monsta X & RAIN | Music Name: Summer Taste | Genre: Pop | Released: 2021 | Brave Girls - Summer Taste (Music Video)

هنرمند: بریو گر | نام موزیک: طعم تابستان | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2021 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بریو گر و مانستا ایکس) Monsta X & Brave Girls با نام (طعم تابستان) Sum mer Taste
ادامه مطلب
Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Music Name: I Wish | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Happy Moment | Wjsn (Cosmic Girls) – I Wish (Music Video)

هنرمند: میک گر | نام موزیک: من آرزو می کنم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره ای
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (میک گر) Wjsn (Cosmic Girls) با نام (من آرزو می کنم) I Wish
ادامه مطلب
Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Genre: Pop | South Korean girl group | Wjsn (Cosmic Girls) – (Music Videos)
هنرمند: کاسمیک گر | گروه دختر کره جنوبی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: از شروع فعالیت تاکنون | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو های کره ای گروه (کاسمیک گر) Wjsn (Cosmic Girls) از شروع فعالیت تاکنون
Cosmic Girls, also known as WJSN, is a South Korean-Chinese girl group formed by Starship Entertainment and Yuehua Entertainment
ادامه مطلب
Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Music Name: MoMoMo | Genre: Pop/Vocal/Easy Listening | Released: 2016 | Album: Would You Like? | Wjsn (Cosmic Girls) – MoMoMo (Music Video)

هنرمند: میک گر | نام موزیک: مو مو مو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (میک گر) Wjsn (Cosmic Girls) با نام (مو مو مو) MoMoMo
ادامه مطلب
Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Music Name: Save Me Save You | Genre: Pop | Released: 20 | Album: WJ Please? | Wjsn (Cosmic Girls) – Save Me Save You (Music Video)

هنرمند: میک گر | نام موزیک: سیو می سیو یو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره ای
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (میک گر) Wjsn (Cosmic Girls) با نام (سیو می سیو یو) Save Me Save You
ادامه مطلب
Artist: E-girls | Music Name: Follow Me | Genre: Pop | Released: 2013 | Album: Lesson 1 | E-Girls - Follow Me Music Video
دقت کنید دوستان موزیک ویدیو ژاپنی هستش . پیشنهاد میکنم
اصلا به چهره های این ها نگاه کنید ببنید چقدر با کره ای ها متفاوت هستن.
هر موزیک ویدیوی رو که دانلود میکنید فکر نکنید کره ای هستش . دقت کنید. زبان کره ای با ژاپنی فرق میکنه
هنرمند: ای-گر | نام موزیک: بیا دنبالم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: ژاپن
دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (ای-گر) E-girls با نام (بیا دنبالم) Follo
Artist: Black Pink | Music Name: Dangerous Girls | Genre: Pop|Released: 20 | Black Pink - Dangerous Girls (Music Video)
هنرمند: بلک پینک | نام موزیک:دختران خطرناک | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (دختران خطرناک) Dangerous GirlsArtist: Black Pink|Music Name: Dangerous Girls|Genre:Pop|Released: 20|Black Pink - Dangerous Girls (Music Video)
هنرمند: بلک پینک|نام موزیک:دختران خطرناک|سبک: پاپ|تاریخ انتشار: 20|ملیت: کره جنوبی
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (دختران خطرنا
Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Music Name: La La Love | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: For the Summer | Wjsn (Cosmic Girls) – La La Love (Music Video)

هنرمند: میک گر | نام موزیک: لا لا عشق | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره ای
دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (میک گر) Wjsn (Cosmic Girls) با نام (لا لا عشق) La La Love
ادامه مطلب
Artist: E-girls| Music Name: Mr.Snowman | Genre: Pop| Released: 2014 | Album: E-Girls - Snowman| E-Girls - Snowman Music Video
دقت کنید دوستان موزیک ویدیو ژاپنی هستش . پیشنهاد میکنم.
هر موزیک ویدیوی رو که دانلود میکنید فکر نکنید کره ای هستش . دقت کنید. زبان کره ای با ژاپنی فرق میکنه.
هنرمند: ای-گر | نام موزیک: آقای مرد برفی | سبک: پاپ| تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: ژاپن
دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (ای-گر) E-girls با نام (آقای مرد برفی) Mr.SnowmanArtist: E-girls| Music Name: Mr.Snowman | Genre: Pop| Released: 2014 | Album: E-Girls - Snowman| E-Girls - Snowman Music Video
دق

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

frektalyteh لینکمن زندگی جاوید دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. کولر گازی و اسپلیت خودمونیا تکستدونی | متن آهنگ ، تکست آهنگ دوست داشتنی ها متن آهنگ فارسی naghshetorangh باید کاری کرد