نتایج جستجو برای عبارت :

ما حسنا گنوک کو ا دوردانگه

به نام آنکه مارازندگی داد                     وزآن پس مژده پایندگی داد
    یکی از فضلا تعلیم ملک زاده‌ای همی‌داد و ضرب بی محابا زدی و زجر بی قیاس کردی. باری پسر از بی طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند بر داشت پدر را دل به هم بر آمد. استاد را گفت که :پسران آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی داری که فرزند مرا، سبب چیست؟ »گفت: سبب آن که سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص به موجب آن که

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آیاسنشیال اویل / دکمه ساز / آیگاز / چوبیجات / شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پزشک / خرماها / پیکنیک کو / ماهیپروری / طوطیبازار / پرنیانپوشان / جوورلیتهرانیان / آیروفرشیها / پرسلانا / باریسفید / تهرانچیلر / دیجیگلها / پوتیتوز / میگوکده / سیسمونیها / آیاکسکویتورز / ظروفمسی / Arad Branding
سفارشات کره kimiarayaneh دلپسند گــلـچـیـن خـبـــــر تاسيسات بدادم برس . اَلسّلامُ عَلیک یا أبَاالْفَضْلِ الْعَبّاسَ بْنَ أمِیرِالمُؤمِنِینَ newtarhgo مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور tanhaie maghroor